ΑΡΔΕΥΣΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΥΔΡΕΥΣΗ
Πλοήγηση
Έργα

Χώρα: Νότιος Αφρική
Εφαρμογή: Άρδευση
Παροχή: 350 m3/h
Προέλευση νερού: Ποτάμι
Λύση φίλτρανσης: Σύστημα 8 x X48’’ αυτόματο(με φίλτρα σειράς Γ)

Χώρα: Συρία
Εφαρμογή: Τροφοδοσία νερού σε βιομηχανική περιοχή
Παροχή: 450 m3/h
Προέλευση νερού: Φράγμα
Λύση φίλτρανσης: Σύστημα 10 x X48’’ αυτόματο

 

Χώρα: Ουκρανία
Εφαρμογή: Άρδευση
Παροχή: 180 m3/h
Προέλευση νερού: Κανάλι
Λύση φίλτρανσης: Σύστημα 5 x X48’’ αυτόματο

Χώρα: Ισπανία
Εφαρμογή: Άρδευση
Παροχή: 80 m3/h
Προέλευση νερού: Κανάλι
Λύση φίλτρανσης: Σύστημα 3 x X36’’ αυτόματο + Y4'

 

Χώρα: Ελλάδα
Εφαρμογή: Πλύσιμο φρούτων
Παροχή: 160 m3/h
Προέλευση νερού: Λίμνη
Λύση φίλτρανσης: Σύστημα 4 x X48’’ αυτόματο + 2Y4''

Χώρα: Jamaica
Εφαρμογή: Άρδευση
Παροχή: 950 m3/h
Προέλευση νερού: Γεώτρηση
Λύση φίλτρανσης: Σύστημα 12 x Υ4''

 

Χώρα: Ιταλία
Εφαρμογή: Βιομηχανική χρήση
Παροχή: 150 m3/h
Προέλευση νερού: Πηγάδι
Λύση φίλτρανσης: Σύστημα 3 x X48’’ αυτόματο

Χώρα: Λίβανος
Εφαρμογή: Τροφοδοσία νερού σε βιομηχανική περιοχή
Παροχή: 150 m3/h
Προέλευση νερού: Λίμνη
Λύση φίλτρανσης: Σύστημα 5 x X36’’ αυτόματο

 

Χώρα: Ουκρανία
Εφαρμογή: Άρδευση
Παροχή: 90 m3/h
Προέλευση νερού: Κανάλι
Λύση φίλτρανσης: Σύστημα 4 x X36’’ αυτόματο

Χώρα: Ν. Αφρική
Εφαρμογή: Άρδευση
Παροχή: 200 m3/h
Προέλευση νερού: Ποτάμι
Λύση φίλτρανσης: Σύστημα 4 x Χ4’’ΔΘ αυτόματο + Γ4''

 

Χώρα: St. Lucia
Εφαρμογή: Άρδευση
Παροχή: 110 m3/h
Προέλευση νερού: Κανάλι
Λύση φίλτρανσης: Σύστημα 5 x X36’’ αυτόματο