ΑΡΔΕΥΣΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΥΔΡΕΥΣΗ
Πλοήγηση
Σειρά Κ - Φίλτρα Υδροκυκλωνικά

Τα υδροκυκλωνικά φίλτρα σίτας - σειράς Κ χρησιμοποιούνται σε νερά ιδιαίτερα επιβαρυμένα με ανόργανα αιωρούμενα στερεά και μπορούν  να συνδυαστούν με άλλα συστήματα φίλτρανσης (π.χ. υδροκυκλώνες) προσφέροντας άριστο αποτέλεσμα. Λόγω της κατασκευής τους, μπορούν να επιμηκύνουν αρκετά το χρόνο φίλτρανσης πριν καθαριστούν.

Η εγκατάσταση του φίλτρου γίνεται ακολουθώντας την φορά του βέλους ροής που βρίσκεται στο σώμα του φίλτρου. Το νερό εισέρχεται από την είσοδο, περνάει διαμέσου της φυγοκεντρικής πλάκας στο στοιχείο σίτας στο εσωτερικό του φίλτρου, φιλτράρεται και εξέρχεται από την έξοδο.

Η φυγοκεντρική πλάκα δημιουργεί μια σπειροειδή κίνηση στη ροή του νερού πάνω στην επιφάνεια της σίτας, παρασύρει τα αιωρούμενα στερεά πριν εναποτεθούν και τα οδηγεί στο θάλαμο συλλογής που βρίσκεται στο καπάκι του φίλτρου όπου απομακρύνονται με το άνοιγμα της βάνας αποχέτευσης.

Είναι δυνατή η χρήση αυτοματισμού για το  περιοδικό άνοιγμα της βάνας αποχέτευσης  όταν η διαφορά πίεσης (ΔP) εισόδου -εξόδου ξεπεράσει ένα προκαθορισμένο όριο.

Το φίλτρο καθαρίζεται χειροκίνητα, αποσυναρμολογώντας το καπάκι και αφαιρώντας το στοιχείο της σίτας. Αφού το ξεπλύνουμε και καθαρίσουμε καλά το επανατοποθετούμε στο φίλτρο.

Ο καθαρισμός του στοιχείου σίτας πρέπει να γίνεται πάντα όταν η διαφορά πίεσης εισόδου-εξόδου (ΔP) είναι κατά 0,5 bar μεγαλύτερη απο την διαφορά πίεσης όταν το στοιχείο της σίτας είναι καθαρό.

Στα μοντέλα που φέρουν περιστροφική βούρτσα, μπορούμε να αυξήσουμε το χρόνο λειτουργίας του φίλτρου, κάνοντας χρήση της βούρτσας περιοδικά.


ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΣΧΕΔΙΑ
ΑΡΧΕΙΑ