ΑΡΔΕΥΣΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΥΔΡΕΥΣΗ
Πλοήγηση
Σειρά AF - Φίλτα Αναρρόφησης

Τα προ-φίλτρα της σειράς AF εγκαθίστανται στην αναρρόφηση της φυγοκεντρικής αντλίας για την προστασία της φτερωτής από φερτά υλικά και σπηλαίωση λόγω μειωμένης αναρρόφησης. Το φίλτρο εγκαθίσταται βυθισμένο στο νερό.

Όταν η άντληση ξεκινά, το νερό ρέει μέσα από την σίτα και τα μεγάλα αιωρούμενα σωματίδια και η στερεή βρωμιά συσσωρεύονται στην σίτα που εμποδίζει την είσοδο τους στην αντλία και το σύστημα του νερού.

Η σίτα καθαρίζεται αυτόματα με ψεκασμό νερού από εσωτερικό μηχανισμό με ακροφύσια, που περιστρέφονται συνεχώς και καλύπτουν ολόκληρη την επιφάνεια της σίτας.


ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΣΧΕΔΙΑ
ΑΡΧΕΙΑ