ΑΡΔΕΥΣΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΥΔΡΕΥΣΗ
Πλοήγηση
Σειρά X - Χαλικόφιλτρα

Τα χαλικόφιλτρα - σειρά Χ, είναι σχεδιασμένα  για την αφαίρεση της άλγης, λάσπης και άλλων οργανικής προέλευσης στερεών από το νερό, όπως επίσης άμμου και άλλων σωματιδίων ανόργανης προέλευσης.

Τα χαλικόφιλτρα χρησιμοποιούνται για την κατακράτηση υψηλού φορτίου αιωρούμενων στερεών και συνδυάζουν φίλτρανση επιφανείας αλλά και φίλτρανση βάθους.

Το νερό φιλτράρεται καθώς περνά μέσα από μία κλίνη πορώδους υλικού (π.χ. κοκκομετρικά διαβαθμισμένη άμμος) από πάνω προς τα κάτω.

Τα σωματίδια παγιδεύονται στους πόρους του υλικού και ξεπλένονται με την αντιστροφή της ροής. Η αντίστροφη ροή διογκώνει το υλικό και αφαιρεί όλα τα συσσωρευμένα σωματίδια.


ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΣΧΕΔΙΑ
ΑΡΧΕΙΑ