ΑΡΔΕΥΣΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΥΔΡΕΥΣΗ
Πλοήγηση
Σειρά BX - Μπαταρίες Χαλικοφιλτρων

Σε περιπτώσεις που η ζητούμενη παροχή είναι μεγαλύτερη της παροχής από ένα μόνο δοχείο, τα χαλικόφιλτρα μπορούν να συνδεθούν σε παράλληλη διάταξη και να σχηματίσουν μία μπαταρία.

Κάθε φίλτρο καθαρίζεται μόνο του με καθαρό νερό από τον συλλέκτη εξόδου. Ο καθαρισμός γίνεται κατόπιν διαφοράς πίεσης ή σε επιλεγμένα χρονικά διαστήματα.

Κάθε μπαταρία αποτελείται από:

- Δοχεία χαλικόφιλτρων
- Συλλεκτήριους αγωγούς
- Τριοδικές βαλβίδες
- Υδραυλικά εξαρτήματα
- Προγραμματιστή αυτοματισμού


ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΡΧΕΙΑ
ΣΧΕΔΙΑ