ΑΡΔΕΥΣΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΥΔΡΕΥΣΗ
Πλοήγηση
Επικοινωνία

Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 157, 57022 ΣΙΝΔΟΣ

Τηλ. 2310798487,796066

Fax.2310797484 

e-mail : [email protected]

Για περισσότερες πληροφορίες για την εταιρία μας ή τα προϊόντα μας, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και πατήστε αποστολή.

Όνομα
Επίθετο
Διεύθυνση
Πόλη
Χώρα
T.K.
Τηλέφωνα
Fax
E-mail
URL
Κείμενο


Αποστολή αντιγράφου email στη διεύθυνση :


Η εταιρεία μας διατηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα σύμφωνα με τον κανονισμό GDPR (EE 2016/679) και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προς εξυπηρέτηση κάθε έννομου συμφέροντος ή υποχρέωσης της και για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.Πληκτρολογήστε τον κωδικό που εμφανίζεται παρακάτω:

salt-6670865A