ΑΡΔΕΥΣΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΥΔΡΕΥΣΗ
Πλοήγηση
Σειρά Δ - Φίλτρα Δίσκων

Τα φίλτρα δίσκων-σειράς Δ χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση από το νερό μικρών συγκεντρώσεων ανόργανων αλλά και οργανικών αιωρούμενων στερεών. Κατασκευάζονται με χαλύβδινο ή με πλαστικό σώμα.

Η εγκατάσταση του φίλτρου γίνεται ακολουθώντας την φορά του βέλους ροής που βρίσκεται στο σώμα του φίλτρου. Το νερό εισέρχεται από την είσοδο, περνάει στο στοιχείο δίσκων στο εσωτερικό του φίλτρου, φιλτράρεται και εξέρχεται από την έξοδο.

Το στοιχείο δίσκων αποτελείται από ένα σύνολο πλαστικών αυλακωμένων δίσκων, τοποθετημένα  κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρει και φίλτρανση επιφάνειας αλλά και φίλτρανση βάθους. Το φίλτρο καθαρίζεται χειροκίνητα, αποσυναρμολογώντας το καπάκι και αφαιρώντας το στοιχείο των δίσκων.

Ο καθαρισμός του στοιχείου δίσκων πρέπει να γίνεται πάντα όταν η διαφορά πίεσης εισόδου-εξόδου (ΔP) είναι κατά 0,5bar μεγαλύτερη από την διαφορά πίεσης όταν το στοιχείο δίσκων είναι καθαρό.


ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΣΧΕΔΙΑ
ΑΡΧΕΙΑ