ΑΡΔΕΥΣΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΥΔΡΕΥΣΗ
Πλοήγηση
Σειρά SOFT - Φίλτρα Επεξεργασίας Νερού

Η αποσκλήρυνση του νερού, είναι μία διεργασία αφαίρεσης του ασβεστίου (Ca2+) και του μαγνησίου (Mg2+). Οι αποσκληρυντές προστατεύουν τις σωληνώσεις και τα συστήματα θέρμανσης νερού από τις επικαθίσεις αλάτων. Τα καθιερωμένα συστήματα προμηθεύονται έτοιμα για χρήση.

Εφαρμογές:

- Πόσιμο νερό
- Θερμοσίφωνες και αντιδραστήρες που έρχονται σε επαφή με νερό
- Πύργοι ψύξης
- Εγκαταστάσεις πλυντηρίων και εστιατόρια
- Προστασία σωμάτων μεταφοράς θερμότητας και συστημάτων ψεκασμού
- Προεπεξεργασία για συστήματα αντίστροφης όσμωσης ή απιονισμένο νερό
- Επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων
- Επεξεργασία και αποκατάσταση υπογείων υδάτων

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΩΝ ΣΤΗΛΩΝ

ΔΙΔΥΜΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
- 1 στήλη σε λειτουργία + 1 στήλη σε αναμονή
- Ογκομετρική αναγέννηση με αυτόματα εναλλαγή μεταξύ των στηλών
- Συνεχή παραγωγή αποσκληρυμένου νερού

ΔΙΔΥΜΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
- 2 στήλες σε παράλληλη λειτουργία
- Ογκομετρική αναγέννηση και προστασία ταυτόχρονης αναγέννησης στηλών
- Συνεχή παραγωγή αποσκληρυμένου νερού


ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΟΧΕΙΩΝ
ΑΡΧΕΙΑ
ΣΧΕΔΙΑ