ΑΡΔΕΥΣΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΥΔΡΕΥΣΗ
Πλοήγηση
Σειρά BAG - Φίλτρα Σάκου

Τα φίλτρα αυτής της σειράς χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση των αιωρούμενων στερεών (αργίλου, άμμου, χώματος) από το νερό. Τα φίλτρα σάκων τοποθετούνται μέσα σε θήκες εσωτερικά του δοχείο πιέσεως.

Έχουν ικανότητα φίλτρανσης μέχρι μερικά μικρόμετρα, αρκετά ώστε να αφαιρούν μικροσωματίδια. Τα φίλτρα σάκων έχουν χαμηλό κόστος επένδυσης και είναι γενικά αποδεκτά σε μεγάλο εύρος διεργασιών επεξεργασίας, πράγμα που τα κάνει ιδανικά για πολλές εφαρμογές όπως:

- Υπόγεια ύδατα
- Επιφανειακά ύδατα
- Επεξεργασία τροφίμων
- Νερά πύργων ψύξης
- Βιομηχανικό νερό
- Προεπεξεργασία αφαλάτωσης
- Υγρά απόβλητα


ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΣΧΕΔΙΑ
ΑΡΧΕΙΑ