ΑΡΔΕΥΣΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΥΔΡΕΥΣΗ
Πλοήγηση
Σειρά C - Φίλτρα Γωνιακά

Τα φίλτρα σίτας - σειράς Γ χρησιμοποιούνται σε απλές περιπτώσεις φίλτρανσης, σε νερά με χαμηλές συγκεντρώσεις από αιωρούμενα στερεά κυρίως ανόργανης προέλευσης (π.χ. άμμος). Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν δευτερεύοντα φίλτρα μετά από κύρια συστήματα φίλτρανσης (π.χ. χαλικόφιλτρα, υδροκυκλώνες κλπ). Είναι επίσης διαθέσιμα με δύο στοιχεία σίτας για διπλό καθάρισμα του νερού.

Η εγκατάσταση του φίλτρου γίνεται ακολουθώντας την φορά του βέλους ροής που βρίσκεται στο σώμα του φίλτρου. Το νερό εισέρχεται από την είσοδο, περνάει στο στοιχείο σίτας στο εσωτερικό του φίλτρου, φιλτράρεται και εξέρχεται από την έξοδο. Η είσοδος και η έξοδος σχηματίζουν γωνία 90 μοιρών.

Το φίλτρο καθαρίζεται χειροκίνητα,αποσυναρμολογώντας το καπάκι και αφαιρώντας το στοιχείο της σίτας. Ο καθαρισμός του στοιχείου σίτας πρέπει να γίνεται πάντα όταν η διαφορά πίεσης εισόδου-εξόδου (ΔP) είναι κατά 0,5 bar μεγαλύτερη από την διαφορά πίεσης όταν το στοιχείο της σίτας είναι καθαρό.


ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΣΧΕΔΙΑ
ΑΡΧΕΙΑ