ΑΡΔΕΥΣΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΥΔΡΕΥΣΗ
Πλοήγηση
Σειρά S - Φίλτρα Σίτας SPRINKLERS

Τα φίλτρα σίτας - σειράς S χρησιμοποιούνται για  την προστασία των εκτοξευτών (sprinkler) ενός αρδευτικού συστήματος από την φθορά και τις εμφράξεις από την παρουσία μεγάλου διαμετρήματος φερτών υλικών. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και σαν προφίλτρα για την προστασία της λειτουργίας του λοιπού εξοπλισμού άρδευσης όπως αντλίες, βάνες κλπ.

Η εγκατάσταση του φίλτρου γίνεται ακολουθώντας την φορά του βέλους ροής που βρίσκεται στο σώμα του φίλτρου. Το νερό εισέρχεται από την είσοδο, περνάει στο στοιχείο σίτας στο εσωτερικό του φίλτρου, φιλτράρεται και εξέρχεται από την έξοδο. Το φίλτρο καθαρίζεται χειροκίνητα, αποσυναρμολογώντας το καπάκι και αφαιρώντας το στοιχείο της σίτας.

Ο καθαρισμός του στοιχείου σίτας πρέπει να γίνεται πάντα όταν η διαφορά πίεσης εισόδου-εξόδου (ΔP) είναι κατά 0,5 bar μεγαλύτερη από την διαφορά πίεσης όταν το στοιχείο της σίτας είναι καθαρό.


ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΣΧΕΔΙΑ
ΑΡΧΕΙΑ