ΑΡΔΕΥΣΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΥΔΡΕΥΣΗ
Πλοήγηση
Σειρά Ο - Φίλτρα Σίτας (Οριζόντια)

Τα φίλτρα σίτας - σειράς Ο χρησιμοποιούνται σε απλές περιπτώσεις φίλτρανσης, σε νερά με χαμηλές συγκεντρώσεις από αιωρούμενα στερεά κυρίως ανόργανης προέλευσης (π.χ. άμμος). Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν δευτερεύοντα φίλτρα μετά από κύρια συστήματα φίλτρανσης (π.χ. χαλικόφιλτρα, υδροκυκλώνες κλπ).

Η εγκατάσταση του φίλτρου γίνεται ακολουθώντας την φορά του βέλους ροής που βρίσκεται στο σώμα του φίλτρου. Το νερό εισέρχεται από την είσοδο, περνάει στο στοιχείο σίτας στο εσωτερικό του φίλτρου, φιλτράρεται και εξέρχεται από την έξοδο. Το φίλτρο καθαρίζεται χειροκίνητα, αποσυναρμολογώντας το καπάκι και αφαιρώντας το στοιχείο της σίτας.

Ο καθαρισμός του στοιχείου σίτας πρέπει να γίνεται πάντα όταν η διαφορά πίεσης εισόδου-εξόδου (ΔP) είναι κατά 0,5 bar μεγαλύτερη από την διαφορά πίεσης όταν το στοιχείο της σίτας είναι καθαρό. Τα φίλτρα σίτας - σειράς Ο χρησιμοποιούνται σε απλές περιπτώσεις φίλτρανσης, σε νερά με χαμηλές συγκεντρώσεις από αιωρούμενα στερεά κυρίως ανόργανης προέλευσης (π.χ. άμμος). Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν δευτερεύοντα φίλτρα μετά από κύρια συστήματα φίλτρανσης (π.χ. χαλικόφιλτρα, υδροκυκλώνες κλπ).

 

 


ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΣΧΕΔΙΑ
ΑΡΧΕΙΑ