ΑΡΔΕΥΣΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΥΔΡΕΥΣΗ
Πλοήγηση
Σειρά DP - Μπαταρίες πλαστικών φίλτρων

Σε περιπτώσεις που η ζητούμενη παροχή είναι μεγαλύτερη της παροχής από ένα μόνο δοχείο, τα φίλτρα δίσκων μπορούν να συνδεθούν σε παράλληλη διάταξη και να σχηματίσουν μία μπαταρία.

Κάθε φίλτρο καθαρίζεται μόνο του με καθαρό νερό από τον συλλέκτη εξόδου. ο καθαρισμός γίνεται κατόπιν διαφοράς πίεσης ή σε επιλεγμένα χρονικά διαστήματα.

Κάθε μπαταρία αποτελείται από:

- Φίλτρα δίσκων
- Συλλεκτήριους αγωγούς
- Τριοδικές βαλβίδες
- Υδραυλικά εξαρτήματα
- Προγραμματιστή αυτοματισμού


ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΡΧΕΙΑ