ΑΡΔΕΥΣΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΥΔΡΕΥΣΗ
Πλοήγηση
Σειρά Λ - Λιπασματοδιανομείς

Οι λιπασματοδιανομείς - Σειρά Λ, αποτελούν μία απλή μέθοδο διανομής λιπάσματος στο δίκτυο της άρδευσης. Συνδέονται με το κεντρικό αγωγό διανομής νερού σε παράπλευρη (by-pass) σύνδεση.

Ένα μέρος της κύριας παροχής του νερού περνάει μέσα από τον λιπασματοδιανομέα, διαλύει το λίπασμα και το διαχέει στον κεντρικό αγωγό. Στην έξοδο του λιπασματοδιανομέα προτείνεται η τοποθέτηση φίλτρου σίτας για προστασία από τυχόν αδιάλυτες ποσότητες λιπάσματος.


ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΣΧΕΔΙΑ
ΑΡΧΕΙΑ