ΑΡΔΕΥΣΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΥΔΡΕΥΣΗ
Πλοήγηση
Σειρά Y - Υδροκυκλώνες (Φυγόκεντρικοί διαχωριστές)

Οι υδροκυκλώνες (φυγοκεντρικοί διαχωριστές) μπορούν να διαχωρίζουν το νερό από μεγάλες ποσότητες άμμου και άλλων φερτών υλικών (με ειδικό βάρος μεγαλύτερο του νερού). Ανάλογα με τις συνθήκες (ροή, ειδ.βάρος σωματιδίων κλπ), η ικανότητα διαχωρισμού μπορεί να ξεπεράσει το 90%.

Η αρχή της λειτουργίας τους βασίζεται στη φυγόκεντρο δύναμη που αναπτύσσεται όταν το νερό εισέλθει εφαπτομενικά στο υδροκυκλώνα που έχει σαν αποτέλεσμα τον διαχωρισμό των στερεών από το υγρό. Τα διαχωρισμένα σωματίδια ακολουθώντας μια σπειροειδή τροχιά κοντά στα τοιχώματα, συλλέγονται στο θάλαμο συλλογής (αμμοσυλλέκτη) που βρίσκεται χαμηλά όπου και απομακρύνονται με το άνοιγμα της βάνας αποχέτευσης. Το καθαρό νερό κινείται ανοδικά στο κέντρο του κυκλώνα προς την έξοδο στο πάνω μέρος.


ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΣΧΕΔΙΑ
ΑΡΧΕΙΑ