Ελληνικά
Άρδευση
Βιομηχανικά Φίλτρα
Ύδρευση

Έργα


southaf 

 

 

Χώρα: Νότιος Αφρική
Εφαρμογή: Άρδευση
Παροχή: 350 m3/h
Προέλευση νερού: Ποτάμι
Λύση φίλτρανσης: Σύστημα 8 x X48’’ αυτόματο(με φίλτρα σειράς Γ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

syria

 

 

Χώρα: Συρία
Εφαρμογή: Τροφοδοσία νερού σε βιομηχανική περιοχή
Παροχή: 450 m3/h
Προέλευση νερού: Φράγμα
Λύση φίλτρανσης: Σύστημα 10 x X48’’ αυτόματο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ukraine

 

 

Χώρα: Ουκρανία
Εφαρμογή:  Άρδευση
Παροχή: 180 m3/h
Προέλευση νερού: Κανάλι
Λύση φίλτρανσης: Σύστημα 5 x X48’’ αυτόματο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spain

 

 

 

Χώρα: Ισπανία
Εφαρμογή: Άρδευση
Παροχή: 80 m3/h
Προέλευση νερού: Κανάλι
Λύση φίλτρανσης: Σύστημα 3 x X36’’ αυτόματο + Y4''

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aridaia

 

 

Χώρα: Ελλάδα
Εφαρμογή: Πλύσιμο φρούτων
Παροχή: 160 m3/h
Προέλευση νερού: Λίμνη
Λύση φίλτρανσης: Σύστημα 4 x X48’’ αυτόματο + 2Y4''

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lucia

 

 

Χώρα: St. Lucia
Εφαρμογή: Άρδευση
Παροχή: 110 m3/h
Προέλευση νερού: Κανάλι
Λύση φίλτρανσης: Σύστημα 5 x X36’’ αυτόματο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jamaica

 

 

 

Χώρα: Jamaica
Εφαρμογή: Άρδευση
Παροχή: 950 m3/h
Προέλευση νερού: Γεώτρηση
Λύση φίλτρανσης: Σύστημα 12 x Υ4''

 

 

 

 

 

 

 

 

 

italy

 

 

Χώρα: Ιταλία
Εφαρμογή: Βιομηχανική χρήση
Παροχή: 150 m3/h
Προέλευση νερού: Πηγάδι
Λύση φίλτρανσης: Σύστημα 3 x X48’’ αυτόματο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lebanon

 

 

 

Χώρα: Λίβανος
Εφαρμογή: Άρδευση
Παροχή: 150 m3/h
Προέλευση νερού: Λίμνη
Λύση φίλτρανσης: Σύστημα 5 x X36’’ αυτόματο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uKraine1

 

 

 

Χώρα: Ουκρανία
Εφαρμογή: Άρδευση
Παροχή: 90 m3/h
Προέλευση νερού: Κανάλι
Λύση φίλτρανσης: Σύστημα 4 x X36’’ αυτόματο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Africa

 

 

Χώρα: Ν. Αφρική
Εφαρμογή: Άρδευση
Παροχή: 200 m3/h
Προέλευση νερού: Ποτάμι
Λύση φίλτρανσης:

Σύστημα 4 x Χ4’’ΔΘ αυτόματο + Γ4''

 

 

 

 

 

 
active³ 4.9 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης