Ελληνικά
Μεταλλικά φίλτρα
Ημι-αυτόματα φίλτρα
Αυτόματα φίλτρα
Υδροκυκλώνες
Προ-φίλτρανση
Υδρολίπανση
Πλαστικά Φίλτρα
Άρδευση
Βιομηχανικά Φίλτρα
Ύδρευση

Προ-φίλτρανση


Η χρήση προ-φίλτρων είναι απαραίτητη όπου απαιτείται, δίνοντας μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και μειώνοντας την συντήρηση σε συστήματα φίλτρων με χαμηλότερο βαθμό φίλτρανσης. Είναι απαραίτητα επίσης για την προστασία διάφορων υδραυλικών εξαρτημάτων σε ένα δίκτυο (πχ βαλβίδες, ροόμετρα κλπ).


Φίλτρα strainer- Σειρα SY

Η σειρά SY είναι προ-φίλτρα που χρησιμοποιούνται για την προστασία υδραυλικών βαλβίδων και συστήματα φιλτραρίσματος χαμηλότερου βαθμού φίλτρανσης...
περισσότερα
Φίλτρα strainer - Σειρά SV

Η σειρά SV είναι προ-φίλτρα έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των υδραυλικών βαλβίδων και συστήματα φιλτραρίσματος χαμηλότερου βαθμού φίλτρανσης...
περισσότερα
Φίλτα αναρρόφησης - Σειρά AF

Η σειρά AF είναι αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα αναρρόφησης αντλιών. Χρησιμοποιούνται σε διάφορους τύπους πηγών νερού, όπως λίμνες, ποτάμια, δεξαμενές κλπ..
περισσότεραactive³ 4.9 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης