ΑΡΔΕΥΣΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΥΔΡΕΥΣΗ
Πλοήγηση
Πολυστρωματικά φίλτρα

Τα πολυστρωματικά φίλτρα είναι κατασκευές ειδικές για φίλτρα με μεγάλο ύψος (βαθιά διήθηση) και μεγάλη διάμετρο σε σχέση με την παροχή που εξυπηρετούν. Τα φίλτρα αυτά πετυχαίνουν πολύ χαμηλές ταχύτητες ροής φίλτρανσης όπου χρειάζονται στην επεξεργασία νερού για την διαχείριση του πόσιμου νερού αλλά και των αποβλήτων. Η DROP μπορεί να κατασκευάσει τέτοια φίλτρα σύμφωνα με τις προδιαγραφές και απαιτήσεις της κάθε εφαρμογής. Έχουμε την δυνατότητα να προμηθεύσουμε:

  • Ολοκληρωμένα συστήματα φίλτρανσης ειδικής σχεδίασης, χειροκίνητα ή αυτόματα.
  • Σχεδιασμός και κατασκευή μεγάλου εύρους τύπων δοχείων και μεγεθών κατάλληλα για πολλές εφαρμογές ανάλογα με τις ανάγκες.
  • Δοχεία υψηλής αντοχής στην διάβρωση, επεξεργασμένα με διαλύματα οξέων, πολεστερική ηλεκτροστατική βαφή ή ειδική βαφή ανάλογα με την εφαρμογή.
  • Καλύτερος σχεδιασμός για υψηλότερη απόδοση και τέλεια διανομή του νερού κατά την διάρκεια της φίλτρανσης και του καθαρισμού.
  • Διάφοροι τύποι μέσου διήθησης, Χαλαζίας, Ανθρακίτης, Ενεργός άνθρακας, Ζεόλιθος κ.α.
  • Διάφοροι τύποι συνδέσεων οι οποίοι ανταποκρίνονται σε όλα τα διεθνή πρότυπα.