Ελληνικά
Αυτόματα πλαστικά δίσκων
Αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα δίσκων - Σειρά DA
Αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα σίτας SUF-SUFV
Χαλικόφιλτρο σειρά Χ
Πολυστρωματικά φίλτρα
Άρδευση
Βιομηχανικά Φίλτρα
Ύδρευση

Αυτόματα πλαστικά δίσκων


Αυτόματα πλαστικά δίσκων

Τα πλαστικά αυτόματα φίλτρα δίσκων της DROP δίνουν πολλαπλούς συνδυασμούς για να επιτευχθεί μία αποδοτική και οικονομική λύση, η οποία μπορεί να προσαρμοστεί σε διάφορες συνθήκες νερού στην βιομηχανία, δημοτική ύδρευση, αγροτικές εφαρμογές και έργα πρασίνου.

- Μεγάλη αυτονομία και απόδοση κατά την διάρκεια του καθαρισμού ακόμη και εάν η πίεση είναι χαμηλή στα 1,5bar (Ειδική έκδοση για χαμηλή πίεση).

- Μπορούν να κατασκευαστούν από ειδικά υλικά τα οποία είναι συμβατά με θαλασσινό ή υφάλμυρο νερό.

- Ειδικά κατασκευασμένα εξαρτήματα από ειδικά υλικά τα οποία είναι πιστοποιημένα  για την χρήση για πόσιμο νερό.

- Ειδικά κατασκευασμένα εξαρτήματα από ειδικά υλικά τα οποία είναι ανθεκτικά χωρίς φθορές για υφάλμυρα νερά. χωρίς περιορισμούς στην συγκέντρωση.

- Ειδικά κατασκευασμένα εξαρτήματα από ειδικά υλικά τα οποία είναι ανθεκτικά χωρίς φθορές για χρήση σε χλωριωμένο νερό.

 

Εφαρμογές:

 

disinfection

 

 

 Το σύστημα επιτρέπει:
- Αυξάνει την απόδοση του εξοπλισμού επεξεργασίας.
- Μειώνει την ποσότητα των χρησιμοποιούμενων χημικών.
- Αποτρέπει το “φαινόμενο σκίασης” που δημιουργείται από μεγαλύτερα σωματίδια σε συστήματα UV..


 

microfiltration

 

 

Η εγκατάσταση του συστήματος πρίν από συστήματα μεβρανών / σακόφιλτρων επιτρέπει:
- Μείωση στων αριθμό στοιχείων που χρησιμοποιούνται - χαμηλότερο κόστος.
- Μείωση στην συνολική εργασία που απαιτείται για την συντήρηση.
- Αύξηση της απόδοση των συστημάτων μεμβρανών.recirculation

Η εγκατάσταση των φίλτρων σε σύστημα ανακυκλοφορίας μειώνει το συνολικό αριθμό αιρούμενων σωματιδίων στο νερό. Αυτό έχει ως αποτελέσμα:
- Μείωση της συσσώρευσης σωματιδίων στους σωλήνες διανομής.
- Αναστέλλει την ανάπτυξη των μικροοργανισμών.

- Βελτιώνει την απόδοση του νερού προς επεξεργασία και μειώνει την χρήση χημικών.

 - Μειώνει την εργασία και τον χρόνο συντήρησης.
- Διατηρεί το νερό προς διανομή σε σταθερή αποδοτικότητα.

active³ 4.9 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης