Ελληνικά
Μεταλλικά φίλτρα
Ημι-αυτόματα φίλτρα
Αυτόματα φίλτρα
Υδροκυκλώνες
Προ-φίλτρανση
Υδρολίπανση
Πλαστικά Φίλτρα
Άρδευση
Βιομηχανικά Φίλτρα
Ύδρευση

Αυτόματα φίλτρα


Τα αυτόματα φίλτρα εξασφαλίζουν υψηλής ποιότητας φιλτράρισμα, συνεχή ροή και απλοποιημένη συντήρηση. Εγκαθίστανται ως μονάδες είτε ως ειδικά σχεδιασμένα συστήματα ανάλογα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης. Βαθμοί διήθησης από το 3000 έως 5 micron.


Αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα σίτας SUF-SUFV

Τα αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα σίτας λόγω του χαρακτηριστικού του αυτοκαθαρισμού δίνουν το πλεονέκτημα της συνεχής παροχής νερού κατά την διάρκεια...
περισσότερα
Χαλικόφιλτρο σειρά Χ

Τα χαλικόφιλτρα παρέχουν υψηλή απόδοση φιλτραρίσματος σε νερά με υψηλό φορτίο σωματιδίων οργανικής προέλευσης όπως τα άλγη αλλά και αργιλο-πηλώδη.
περισσότερα
Χαλικόφιλτρα διπλού θαλάμου - Σειρά ΧΔΘ

Τα χαλικόφιλτα διπλού θαλάμου παρέχουν υψηλή απόδοση φιλτραρίσματος χωρίς διακοπή του ποτίσματος κατά τον καθαρισμό, σε νερά με οργανικά σωματίδια αλλά..
περισσότερα
Αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα δίσκων - Σειρά DA

Τα αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα δίσκων είναι η ιδανική λύση για φίλτρανση για ανόργανα σωματίδια αλλά και οργανικές ύλες. Ο συνδιασμός πολλών μονάδων...
περισσότεραactive³ 4.9 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης