Ελληνικά
Μεταλλικά φίλτρα
Ημι-αυτόματα φίλτρα
Αυτόματα φίλτρα
Υδροκυκλώνες
Προ-φίλτρανση
Υδρολίπανση
Πλαστικά Φίλτρα
Άρδευση
Βιομηχανικά Φίλτρα
Ύδρευση

Άρδευση


Η DROP κατασκευάζει φίλτρα τα οποία ανταποκρίνονται σε όλες τις ανάγκες και απαιτήσεις των αρδευτικών συστημάτων. Η εταιρία έχει πετύχει να αναπτύξει και να κατασκευάσει συστήματα φίλτρανσης για την επεξεργασία του νερού, που καλύπτουν όλες τις κατηγορίες και ποιότητες νερού.

Η DROP επίσης υποστηρίζει τους αγρότες και στην υδρολίπανση. Η εταιρία κατασκευάζει υδρολιπαντήρες για την υποστήριξη των απλών αναγκών σε υδρολίπανση, αλλά είναι και αποκλειστικός αντιπρόσωπος στις υδραυλικές δοσομετρικές αντλίες DOSATRON και στις ηλεκτρικές δοσομετρικές αντλίες ITC.


Μεταλλικά φίλτρα

Καλύπτουν μεγάλο έυρος εφαρμογών στην φίλτρανση. Εύκολα στην εγκατάσταση και συντήρηση...
περισσότερα
Ημι-αυτόματα φίλτρα

Μετατρέποντας ένα χειροκίνητο φίλτρο σε ημι-αυτόματο δεν απαιτείται να σταματήσει η παροχή του νερού στο δίκτυο...
περισσότερα
Αυτόματα φίλτρα

Τα αυτόματα φίλτρα εξασφαλίζουν υψηλής ποιότητας φιλτράρισμα, συνεχή ροή και απλοποιημένη συντήρηση. Βαθμοί διήθησης από το 3000 έως 5 micron.
περισσότερα
Υδροκυκλώνες

Οι Υδροκυκλώνες σειράς Υ χρησιμοποιώντας την φυγοκεντρική δύναμη είναι η καλύτερη λύση για τον διαχωρισμό μεγάλων ποσοτήτων άμμου από το νερό...
περισσότερα
Προ-φίλτρανση

Η χρήση προ-φίλτρων αυξάνει την διάρκεια ζωής και μειώνοντας την συντήρηση σε συστήματα φίλτρων με χαμηλότερο βαθμό φίλτρανσης...
περισσότερα
Υδρολίπανση

Οι τοπικές αρδεύσεις και ειδικότερα η άρδευση με σταγόνες προσφέρουν τη δυνατότητα για μια ακριβή και σωστή από πλευράς τρόπου και χρόνου λίπανση των.
περισσότερα
Πλαστικά Φίλτρα

Φίλτρα κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας πλαστικό για ευρύ φάσμα εφαρμογών. Κατασκευασμένα από υψηλής αντοχής θερμοπλαστικό υλικό...
περισσότεραactive³ 4.9 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης