ΑΡΔΕΥΣΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΥΔΡΕΥΣΗ
Πλοήγηση
Αυτόματα πλαστικά δίσκων

Τα πλαστικά αυτόματα φίλτρα δίσκων της DROP δίνουν πολλαπλούς συνδυασμούς για να επιτευχθεί μία αποδοτική και οικονομική λύση, η οποία μπορεί να προσαρμοστεί σε διάφορες συνθήκες νερού στην βιομηχανία, δημοτική ύδρευση, αγροτικές εφαρμογές και έργα πρασίνου.

- Μεγάλη αυτονομία και απόδοση κατά την διάρκεια του καθαρισμού ακόμη και εάν η πίεση είναι χαμηλή στα 1,5bar (Ειδική έκδοση για χαμηλή πίεση).

- Μπορούν να κατασκευαστούν από ειδικά υλικά τα οποία είναι συμβατά με θαλασσινό ή υφάλμυρο νερό.

- Ειδικά κατασκευασμένα εξαρτήματα από ειδικά υλικά τα οποία είναι πιστοποιημένα  για την χρήση για πόσιμο νερό.

- Ειδικά κατασκευασμένα εξαρτήματα από ειδικά υλικά τα οποία είναι ανθεκτικά χωρίς φθορές για υφάλμυρα νερά. χωρίς περιορισμούς στην συγκέντρωση.

- Ειδικά κατασκευασμένα εξαρτήματα από ειδικά υλικά τα οποία είναι ανθεκτικά χωρίς φθορές για χρήση σε χλωριωμένο νερό.

 

Εφαρμογές:


cooling circuit

Το σύστημα εξλείφει την πιθανότητα να φραγούν τα ακροφύσια, εγχυτήρες, σωλην ώσεις και άλλα μικρά ανοίγματα, αφαιρώντας τα μεγαλύτερα σωματίδια από την ροή του νρού. Επίσης βοηθά στην μείωση δημιουργίας, βαθμιαία, συγκεντρώσεων σωματιδίων στο κάτω μέρος των δεξαμενών συλλογής.

 

 

 

 

 

cooling tower

Το φίλτρο βοηθά την μείωση των συνολικών σωματιδίων σε διάλυση στο νερό και:

- Διατηρεί την καλύτερη απόδοση ενέργειας στην διαδικασία ανταλλαγής θερμότητας.
- Μειώνει την συσσώρευση σωματιδίων στα εξαρτήματα στα συστήματα ψύξεως..
- Μειώνει την ανάπτυξη μικροοργανισμών.
- Μειώνει την συχνότητα εργασίας για συντήρηση.

 

 

 

 

disinfection

 

 

 Το σύστημα επιτρέπει:
- Αυξάνει την απόδοση του εξοπλισμού επεξεργασίας.
- Μειώνει την ποσότητα των χρησιμοποιούμενων χημικών.
- Αποτρέπει το “φαινόμενο σκίασης” που δημιουργείται από μεγαλύτερα σωματίδια σε συστήματα UV..


 

microfiltration

 

 

Η εγκατάσταση του συστήματος πρίν από συστήματα μεβρανών / σακόφιλτρων επιτρέπει:
- Μείωση στων αριθμό στοιχείων που χρησιμοποιούνται - χαμηλότερο κόστος.
- Μείωση στην συνολική εργασία που απαιτείται για την συντήρηση.
- Αύξηση της απόδοση των συστημάτων μεμβρανών.recirculation

Η εγκατάσταση των φίλτρων σε σύστημα ανακυκλοφορίας μειώνει το συνολικό αριθμό αιρούμενων σωματιδίων στο νερό. Αυτό έχει ως αποτελέσμα:
- Μείωση της συσσώρευσης σωματιδίων στους σωλήνες διανομής.
- Αναστέλλει την ανάπτυξη των μικροοργανισμών.

- Βελτιώνει την απόδοση του νερού προς επεξεργασία και μειώνει την χρήση χημικών.

 - Μειώνει την εργασία και τον χρόνο συντήρησης.
- Διατηρεί το νερό προς διανομή σε σταθερή αποδοτικότητα.