Ελληνικά
Μεταλλικά φίλτρα
Ημι-αυτόματα φίλτρα
Αυτόματα φίλτρα
Υδροκυκλώνες
Προ-φίλτρανση
Υδρολίπανση
Πλαστικά Φίλτρα
Άρδευση
Βιομηχανικά Φίλτρα
Ύδρευση

Μεταλλικά φίλτρα


Καλύπτουν μεγάλο έυρος εφαρμογών στην φίλτρανση.

Χαρακτηριστικά

  • Υψηλή ποιότητα πολυεστερικής βαφής. Ανάλογα με τις απαιτήσεις ανοξείδωτες κατασκευές για περισσότερη αντοχή στην φθορά και σε χημικά.
  • Εύκολα στην εγκατάσταση και συντήρηση, δεν χρειάζονται εργαλεία για τον καθαρισμό.
  • Διαθέσιμα με ειδικά χαρακτηριστικά για ημι-αυτόματο καθαρισμό(βούρτσα, ηλεκτροβάνα)
  • Διαθέσιμα με ειδικά ενισχυμένα εσωτερικά στοιχεία για απαιτητικές εφαρμογές.
  • Χαμηλές απώλειες πίεσης.
  • Διαθέσιμοι βαθμοί φίλτρανσης από 45 micron έως 8000micron (400mesh έως 3mesh)

Σειρά Κ - Φίλτρα σίτας

Τα φίλτρα σίτας σειράς Κ γνωστά ώς υδροκυκλωνικά φίλτρα με την φυγοκεντρικής πλάκα έχουν το πλεονέκτημα της καλύτερης απόδοσης στην φίλτρανση για...
περισσότερα
Σειρά Ο - Φίλτρα σίτας

Τα φίλτρα σίτας σειρά Ο χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση ανόργανων σωματιδίων σε ελαφρώς επιβεβαρυμμένα νερά και ως δευτερεύοντα φίλτρα σε συστήματα...
περισσότερα
Σειρα Γ - Φίλτρα σίτας

Τα φίλτρα σίτας σειράς Γ, χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση οργανικών σωματιδίων. Διατίθενται και με διπλό εσωτερικό στοιχείο, το οποίο δίνει...
περισσότερα
Σειρά Δ - Φίλτρα δίσκων

Tα φίλτρα δίσκων χρησιμοποιούνται για φίλτρανση οργανικών και ανόργανων σωματιδίων. Έχουν μεγάλη επιφάνεια φίλτρανσης με συνέπεια την μείωση χρόνου...
περισσότερα
Σειρά S - Φίλτα springler

Τα φίλτρα sprinkler είναι η απλή και αποδεχτή κατασκευή για την φίλτρανση μεγάλων σωματιδίων για τα συστήματα ποτίσματος με sprinkler. Με διάμετρο...
περισσότερα
Σειρά ΚΕ - Συστήματα

Τα συστήματα φίλτρανσης ΚΕ αποτελούνται από έναν υδροκυκλώνα και ένα φίλτρο σίτας (Ο, Κ) ή φίλτρο δίσκων. Φίλτρανση για βεβαρημένα νερά από άμμο...
περισσότεραactive³ 4.9 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης