Ελληνικά
Μεταλλικά φίλτρα
Ημι-αυτόματα φίλτρα
Αυτόματα φίλτρα
Υδροκυκλώνες
Προ-φίλτρανση
Υδρολίπανση
Πλαστικά Φίλτρα
Άρδευση
Βιομηχανικά Φίλτρα
Ύδρευση

Ημι-αυτόματα φίλτρα


Τα ημι-αυτόματα φίλτρα δίνουν μία γρήγορη και αποδοτική λύση για καθαρισμό των φίλτρων ''χειροκίνητα''. Το σύστημα βούρτσας είναι επιπλέον εξοπλισμός ο οποίος μπορεί να τοποθετηθεί στα φίλτρα σίτας και να τα μετατρέψει σε ημι - αυτόματη λειτουργία.

   Μετατρέποντας ένα χειροκίνητο φίλτρο σε ημι-αυτόματο δεν απαιτείται να σταματήσει η παροχή του νερού στο δίκτυο και αποσυναρμολόγηση αυτού για καθαρισμό. Το δίκτυο συνεχίζει να λειτούργει κατά  την διάρκεια του καθαρισμού  


Σειρά Κ με βούρτσα

Τα φίλτρα σίτας σειράς Κ γνωστά ώς υδροκυκλωνικά φίλτρα με την φυγοκεντρικής πλάκα έχουν το πλεονέκτημα της καλύτερης απόδοσης στην φίλτρανση για...
περισσότεραactive³ 4.9 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης