Ελληνικά
Μεταλλικά φίλτρα
Ημι-αυτόματα φίλτρα
Αυτόματα φίλτρα
Υδροκυκλώνες
Προ-φίλτρανση
Υδρολίπανση
Πλαστικά Φίλτρα
Άρδευση
Βιομηχανικά Φίλτρα
Ύδρευση

Υδρολίπανση


Οι τοπικές αρδεύσεις και ειδικότερα η άρδευση με σταγόνες προσφέρουν τη δυνατότητα για μια ακριβή και σωστή από πλευράς τρόπου και χρόνου λίπανση των φυτών.
Πλεονεκτήματα που μπορούν να επιτευχθούν με την υδρολίπανση είναι:

  • Αυξημένη αποτελεσματικότητα της λίπανσης λόγω της εφαρμογής των λιπαντικών στοιχείων κατευθείαν και μόνο στις θέσεις που φτάνει το νερό και αναπτύσσεται το ριζικό σύστημα
  • Μειωμένο κόστος εργασίας και ενέργειας για την εκτέλεση της λίπανσης
  • Δυνατότητα εφαρμογής των λιπασμάτων στους κατάλληλους χρόνους, ανάλογα με την καλλιέργεια και το στάδιο του βλαστικού κύκλου, ανεξάρτητα με την καταλληλότητα του εδάφους να δεχτεί μηχανήματα διανομής λιπασμάτων.
  • Δυνατότητα για υψηλή ομοιομορφία διανομής των λιπασμάτων.

Η DROP κατασκευάζει λιπαντήρες οι οποίοι είναι σχεδιασμένοι για χρήση στην γεωργία και εφαρμογές γκαζόν.

Υδραυλικές δοσομετρικές αντλίες

    Η DROP είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος της εταιρίας DOSATRON στην Ελλάδα. Η υδραυλικές αντλίες DOSATRON είναι ένα απλό και ευφυές σύστημα  που έχει αποδείξει την αξία του εδώ και πολλές δεκαετίες σε περίπου εκατό χώρες. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας,

Ηλεκτρικές δοσομετρικές αντλίες

Η DROP είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος της ITC για της ηλεκτρικές αντλίες δοσομέτρησης στην Ελλάδα. Οι εμβολοφόρες ηλεκτρικές αντλίες με μεγάλη αντοχή σε χημικά προϊόντα, έχουν υψηλό βαθμό απόδοσης και ακρίβειας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας .


Λιπασματοδιανομείς - Σειρά Λ

Οι λιπασματοδιανομείς αποτελούν μία απλή μέθοδο διανομής λιπάσμστος σε αγροτικές εφαρμογές αλλά και σε εφαρμογές πρασίνου. Λειτουργούν...
περισσότεραactive³ 4.9 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης